هر عید محبوبه ی منی
نزار قبانی | ترجمهء اصغر علی کرمی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 96نوبت چاپ 164 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از هر عید محبوبه ی منی

از این قلم بخوانید

به قلم: نزار قبانی
70000 ریال
به قلم: نزار قبانی
80000 ریال