شترها از فينيقيه شيشه آورده‌اند
جلیل صفر بیگی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۷۲ صفحه۲۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از شترها از فينيقيه شيشه آورده‌اند

از این قلم بخوانید

به قلم: جلیل صفر بیگی
۳۵۰۰۰ ریال
به قلم: جلیل صفر بیگی
۱۲۰۰۰۰ ریال
به قلم: جلیل صفر بیگی
۳۵۰۰۰ ریال
به قلم: جلیل صفر بیگی
۲۰۰۰۰ ریال