روزانه‌های بنفشه
محمود درویش | ترجمهء عبدالرضا رضایی نیا
شعر جهان
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ 2۹۶ صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از روزانه‌های بنفشه

از این قلم بخوانید

به قلم: محمود درویش
600000 ریال
به قلم: محمود درویش
70000 ریال
به قلم: محمود درویش
۳۰۰۰۰ ریال