چشم های ذاتا مشکی
محمود درویش | ترجمهء قاسم ساجدی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1398نوبت چاپ 160 صفحه130000 ریال سفارش آنلاین: چشم های ذاتا مشکی

یک سطر از چشم های ذاتا مشکی

از این قلم بخوانید

به قلم: محمود درویش
130000 ریال
به قلم: محمود درویش
70000 ریال
به قلم: محمود درویش
۳۰۰۰۰ ریال