جنگ میان ما دو نفر کشته می‌دهد
امید صباغ نو
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 93نوبت چاپ 580 صفحه100000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از جنگ میان ما دو نفر کشته می‌دهد

از این قلم بخوانید

به قلم: امید صباغ نو
100000 ریال
به قلم: امید صباغ نو
90000 ریال
به قلم: امید صباغ نو
80000 ریال
به قلم: امید صباغ نو
80000 ریال