تاريخ بي حضور تو يعني دروغ محض
امید صباغ نو
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ 8۷۲ صفحه500000 ریال سفارش آنلاین: تاريخ بي حضور تو يعني دروغ محض

یک سطر از تاريخ بي حضور تو يعني دروغ محض

از این قلم بخوانید

به قلم: امید صباغ نو
300000 ریال
به قلم: امید صباغ نو
500000 ریال
به قلم: امید صباغ نو
80000 ریال
به قلم: امید صباغ نو
500000 ریال