تاريخ بي حضور تو يعني دروغ محض
امید صباغ نو
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ 6۷۲ صفحه80000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از تاريخ بي حضور تو يعني دروغ محض

از این قلم بخوانید

به قلم: امید صباغ نو
100000 ریال
به قلم: امید صباغ نو
90000 ریال
به قلم: امید صباغ نو
80000 ریال
به قلم: امید صباغ نو
80000 ریال