از ماه تا ماهي
پانته‌آ صفایی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ 3۱۰۴ صفحه60000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از از ماه تا ماهي

از این قلم بخوانید

به قلم: پانته‌آ صفایی
90000 ریال
به قلم: پانته‌آ صفایی
۴۰۰۰۰ ریال
به قلم: پانته‌آ صفایی
60000 ریال