آویشن و اندوه
پانته‌آ صفایی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۸۰ صفحه۴۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از آویشن و اندوه

از این قلم بخوانید

به قلم: پانته‌آ صفایی
90000 ریال
به قلم: پانته‌آ صفایی
۴۰۰۰۰ ریال
به قلم: پانته‌آ صفایی
60000 ریال