زیر درخت آفتاب
م.موید
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۱۵۲ صفحه۳۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از زیر درخت آفتاب

از این قلم بخوانید

به قلم: م.موید
۳۰۰۰۰ ریال
به قلم: م.موید
۴۵۰۰۰ ریال