دیوارها آوار به دنیا می آیند
صابر سعدی پور
سپید
تازه‌های نشر
شعر
سال نشر 1398نوبت چاپ 158 صفحه120000 ریال سفارش آنلاین: دیوارها آوار به دنیا می آیند

یک سطر از دیوارها آوار به دنیا می آیند

از این قلم بخوانید

به قلم: صابر سعدی پور
120000 ریال