من آن که دیگران به تو گفتند نیستم
مسلم محبی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1397نوبت چاپ 148 صفحه100000 ریال سفارش آنلاین: من آن که دیگران به تو گفتند نیستم

یک سطر از من آن که دیگران به تو گفتند نیستم

از این قلم بخوانید

به قلم: مسلم محبی
100000 ریال
به قلم: مسلم محبی
۲۲۰۰۰ ریال