آینه‌های سفالی
محمد علی مجاهدی (پروانه)
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ 2۸۰ صفحه50000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از آینه‌های سفالی

از این قلم بخوانید

به قلم: محمد علی مجاهدی (پروانه)
۳۰۰۰۰ ریال
به قلم: محمد علی مجاهدی (پروانه)
50000 ریال