عقبگرد عقربه‌ها
علی کریمی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۶۴ صفحه۲۲۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از عقبگرد عقربه‌ها

از این قلم بخوانید

به قلم: علی کریمی
۲۲۰۰۰ ریال