نت‌های گریه دار
محمد حسین ملکیان
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ دوم۱۴۴ صفحه۵۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از نت‌های گریه دار

از این قلم بخوانید

به قلم: محمد حسین ملکیان
۵۰۰۰۰ ریال