نت‌های گریه دار
محمد حسین ملکیان
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ 4۱۴۴ صفحه500000 ریال سفارش آنلاین: نت‌های گریه دار

یک سطر از نت‌های گریه دار

از این قلم بخوانید

به قلم: محمد حسین ملکیان
500000 ریال