صلای غم
مشفق کاشانی
رباعی
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۱۲۲ صفحه۱۸۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از صلای غم

از این قلم بخوانید

به قلم: مشفق کاشانی
۱۸۰۰۰ ریال