تو را می‌نویسم
رضا کرمی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۸۰ صفحه۲۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از تو را می‌نویسم

از این قلم بخوانید

به قلم: رضا کرمی
26000 ریال
به قلم: رضا کرمی
۲۵۰۰۰ ریال