وقتی تو نباشی چرا دو صندلی
چیستا یثربی
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 96نوبت چاپ 1104 صفحه120000 ریال سفارش آنلاین: وقتی تو نباشی چرا دو صندلی

یک سطر از وقتی تو نباشی چرا دو صندلی

از این قلم بخوانید

به قلم: چیستا یثربی
120000 ریال