وقتی تو نباشی چرا دو صندلی
چیستا یثربی
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 96نوبت چاپ 1104 صفحه120000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از وقتی تو نباشی چرا دو صندلی

از این قلم بخوانید

به قلم: چیستا یثربی
120000 ریال