ادامه‌ي دلواپسي
سید محمد رضا واحدی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۸۹نوبت چاپ دوم۷۲ صفحه۲۲۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از ادامه‌ي دلواپسي

از این قلم بخوانید

به قلم: سید محمد رضا واحدی
۲۲۰۰۰ ریال