جای پای عشق
شاعران ژاپن | ترجمهء علی عبداللهی
شعر جهان
چاپ شده
ترجمه
سال نشر 95نوبت چاپ 1208 صفحه150000 ریال سفارش آنلاین: جای پای عشق

یک سطر از جای پای عشق

آه، عزیزم
چه شد بادبادک قرمزمان
بگذار در پسینگاه امروز به هوا رود
تا اوج آسمان، آن‌جا که آسمان خراش‌ها
ماه را می‌پوشانند
همانی که بر کران روزهای دور
به خردسالی با خود داشتیم
چه شد که امروز
مچاله کردیم و به دورش انداختیم؟
آه، عزیزم
آن بادبادک
همچنان باید
به هوا رود بی‌محابا
آویخته بر رشته‌ی دل‌هامان
تا اوج آسمان شبانگاهی
آن‌جا که
آسمان خراش‌ها
ماه را می‌پوشانند

از این قلم بخوانید

به قلم: شاعران ژاپن
150000 ریال