هفت شاعر مدرن
پل والری. ازرا پاوند. تی اس الیوت. ولادیمر نابوکف. ساموئل بکت. جان اشبری. اندره آدی | ترجمهء غلامرضا صراف
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 96نوبت چاپ 1168 صفحه130000 ریال سفارش آنلاین: هفت شاعر مدرن

یک سطر از هفت شاعر مدرن

از این قلم بخوانید

به قلم: پل والری. ازرا پاوند. تی اس الیوت. ولادیمر نابوکف. ساموئل بکت. جان اشبری. اندره آدی
130000 ریال