کلاغی در دهانم لانه میگذارد
مهناز خسروآبادی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 96نوبت چاپ 164 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از کلاغی در دهانم لانه میگذارد

از این قلم بخوانید

به قلم: مهناز خسروآبادی
70000 ریال