دردانه 2
یاسر قنبرلو - امیرعلی سلیمانی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 95نوبت چاپ 180 صفحه500000 ریال سفارش آنلاین: دردانه 2

یک سطر از دردانه 2

از این قلم بخوانید

به قلم: یاسر قنبرلو - امیرعلی سلیمانی
500000 ریال