دردانه
یاسر قنبرلو - امیرعلی سلیمانی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 95نوبت چاپ 180 صفحه90000 ریال سفارش آنلاین: دردانه

یک سطر از دردانه

از این قلم بخوانید

به قلم: یاسر قنبرلو - امیرعلی سلیمانی
90000 ریال