دیوار
شیرکو بی کس | ترجمهء بابک زمانی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 95نوبت چاپ 196 صفحه100000 ریال سفارش آنلاین: دیوار

یک سطر از دیوار

از این قلم بخوانید

به قلم: شیرکو بی کس
100000 ریال