نشسته در ته فنجان
مهدی حسینی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 95نوبت چاپ 156 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از نشسته در ته فنجان

از این قلم بخوانید

به قلم: مهدی حسینی
70000 ریال