برای من آفتابگردانی بیاور
شاعران ایتالیا | ترجمهء اثمار موسوی نیا
شعر جهان
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 95نوبت چاپ 1128 صفحه100000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از برای من آفتابگردانی بیاور

شعاع بامداد
با دهان تو نفس می‌کشد
در انتهای راه‌های تهی
چشمان تو فروغی تیره،
قطرات دلنشین صبحدم
بر فراز تپه‌های تاریک.
گام و نفس تو
چون نسیم سحرگاه
خانه‌ها را غرقه می‌سازد.
شهر به خود می‌لرزد
سنگ‌ها عطر می‌پراکنند
تو زندگی و بیداری هستی.

ای ستاره گمشده
در روشنایی سپیده‌دم
مژگانِ نسیم
ای گرمی، ای نفس
شب پایان گرفته است

تو روشنی و صبحی

از این قلم بخوانید

به قلم: شاعران ایتالیا
100000 ریال