رسا
روح الله ستایش احددی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 95نوبت چاپ 188 صفحه90000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از رسا

از این قلم بخوانید

به قلم: روح الله ستایش احددی
90000 ریال