حتی به روزگاران
سجاد رشیدی پور
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۹۵نوبت چاپ 2۵۶ صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از حتی به روزگاران

از این قلم بخوانید

به قلم: سجاد رشیدی پور
70000 ریال