حتی به روزگاران
سجاد رشیدی پور
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر ۹۵نوبت چاپ 2۵۶ صفحه60000 ریال سفارش آنلاین: حتی به روزگاران

یک سطر از حتی به روزگاران

از این قلم بخوانید

به قلم: سجاد رشیدی پور
60000 ریال