از ما دو نفر کدام یک غایب است
شاعران فرانسه | ترجمهء هنگامه هویدا
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 95نوبت چاپ 1120 صفحه500000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از از ما دو نفر کدام یک غایب است

موهایت را
یک یک گرفتم
قایقی بافتم در نسیم چشم‌هایت
و دریاها را در نور دیدم
به سمت جزایری در لاله‌های آبی
برف می‌بارید
بر خشخاش‌های سرخ لب‌هایت
کودک گرسنه
غمگین بود
باران می‌بارید
از ستاره‌ها
بر بام قلب من
دست‌ات را از ماه گرفتم
و بدل به قرص نانی کردم

از این قلم بخوانید

به قلم: شاعران فرانسه
500000 ریال