آوازی برای یک آدم برفی
رویا شاه حسین زاده
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 95نوبت چاپ 188 صفحه90000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از آوازی برای یک آدم برفی

از این قلم بخوانید

به قلم: رویا شاه حسین زاده
90000 ریال