با من خودکشی کن مادر
درمان اسکندر اوور | ترجمهء رویا شاه حسین زاده
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 95نوبت چاپ 180 صفحه90000 ریال سفارش آنلاین: با من خودکشی کن مادر

یک سطر از با من خودکشی کن مادر

از این قلم بخوانید

به قلم: درمان اسکندر اوور
90000 ریال