با من خودکشی کن مادر
درمان لسکندر اوور | ترجمهء رویا شاه حسین زاده
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 95نوبت چاپ 180 صفحه90000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از با من خودکشی کن مادر

از این قلم بخوانید

به قلم: درمان لسکندر اوور
90000 ریال