با من خودکشی کن مادر
درمان اسکندر اوور | ترجمهء رویا شاه حسین زاده
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 95نوبت چاپ 180 صفحه500000 ریال سفارش آنلاین: با من خودکشی کن مادر

یک سطر از با من خودکشی کن مادر

عشق
همان گروه خونینی است
که وقت زخمی بودن
به هیچ وجه
گیرش نمی‌آورید

از این قلم بخوانید

به قلم: درمان اسکندر اوور
500000 ریال