هیچ پرنده ای در خلوتم نمی پرد
علی عابدینی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 95نوبت چاپ 148 صفحه60000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از هیچ پرنده ای در خلوتم نمی پرد

از این قلم بخوانید

به قلم: علی عابدینی
60000 ریال