اشاره
مرتضی حیدری آل کثیر
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 95نوبت چاپ 180 صفحه90000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از اشاره

از این قلم بخوانید

به قلم: مرتضی حیدری آل کثیر
90000 ریال