با شاعران برزیل
شاعران برزیل | ترجمهء قاسم صنعوی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 95نوبت چاپ 1296 صفحه800000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از با شاعران برزیل

اندیشه های من
زنبور عسل های سبکبالی هستند
که با رایحه ی گل
پیکرت را لمس می‌کنند، عشق من
.
میل های من
بنفشه هایی هستند
که بی سر و صدا پر پر می‌شوند
بی آن که تو بدانی، عشق من

از این قلم بخوانید

به قلم: شاعران برزیل
800000 ریال