با شاعران برزیل
شاعران برزیل | ترجمهء قاسم صنعوی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 95نوبت چاپ 1296 صفحه800000 ریال سفارش آنلاین: با شاعران برزیل

یک سطر از با شاعران برزیل

اندیشه های من
زنبور عسل های سبکبالی هستند
که با رایحه ی گل
پیکرت را لمس می‌کنند، عشق من
.
میل های من
بنفشه هایی هستند
که بی سر و صدا پر پر می‌شوند
بی آن که تو بدانی، عشق من

از این قلم بخوانید

به قلم: شاعران برزیل
800000 ریال