زندگی به دست
امیر موسوی
ترانه
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 95نوبت چاپ 172 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از زندگی به دست

از این قلم بخوانید

به قلم: امیر موسوی
70000 ریال