از نیمه‌ای که نیستم
ایمان فرستاده
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 94نوبت چاپ 164 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از از نیمه‌ای که نیستم

از این قلم بخوانید

به قلم: ایمان فرستاده
70000 ریال