دریا همیشه‌ای که دلش شور می‌زند
جواد منفرد
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۸۰ صفحه۲۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از دریا همیشه‌ای که دلش شور می‌زند

از این قلم بخوانید

به قلم: جواد منفرد
۲۵۰۰۰ ریال