ماه در کفش‌های کتانی
رویا باقری
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 94نوبت چاپ 64 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین: ماه در کفش‌های کتانی

یک سطر از ماه در کفش‌های کتانی

از این قلم بخوانید

به قلم: رویا باقری
70000 ریال
به قلم: رویا باقری
70000 ریال