باد خاطره‌ها را نمی‌برد
یاسر احمدوند
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 94نوبت چاپ 148 صفحه50000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از باد خاطره‌ها را نمی‌برد

از این قلم بخوانید

به قلم: یاسر احمدوند
50000 ریال