بریده بریده دوستت دارم
لیلا کردبچه تصویر ساز: سپیده رشیدی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 94نوبت چاپ 184 صفحه80000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از بریده بریده دوستت دارم

از این قلم بخوانید

به قلم: لیلا کردبچه تصویر ساز: سپیده رشیدی
80000 ریال