ماه بالاي سر مجنون
علی اصغر بیک وردی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۸۸ صفحه۱۸۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از ماه بالاي سر مجنون

از این قلم بخوانید

به قلم: علی اصغر بیک وردی
۱۸۰۰۰ ریال