عالیجناب درد
علی ناصری
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 94نوبت چاپ 56 صفحه60000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از عالیجناب درد

از این قلم بخوانید

به قلم: علی ناصری
60000 ریال