سایه‌های تو در تو
طیبه محی‌الدینی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 94نوبت چاپ 156 صفحه60000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از سایه‌های تو در تو

از این قلم بخوانید

به قلم: طیبه محی‌الدینی
60000 ریال