قبله مايل به تو
سید حمید رضا برقعی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ 12۸۰ صفحه100000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از قبله مايل به تو

از این قلم بخوانید

به قلم: سید حمید رضا برقعی
100000 ریال