قبله مايل به تو
سید حمید رضا برقعی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ 18۸۰ صفحه750000 ریال سفارش آنلاین: قبله مايل به تو

یک سطر از قبله مايل به تو

از این قلم بخوانید

به قلم: سید حمید رضا برقعی
750000 ریال