گنجشک‌های بوسه
غلامعباس سعیدی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 94نوبت چاپ 156 صفحه60000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از گنجشک‌های بوسه

از این قلم بخوانید

به قلم: غلامعباس سعیدی
60000 ریال