سرود سنجاقک و لوکوموتیو (یکصد سال شعر مدرن ژاپن)
یکصد سال شعر مدرن ژاپن | ترجمهء مریم مهر آذر
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 94نوبت چاپ 1160 صفحه100000 ریال سفارش آنلاین: سرود سنجاقک و لوکوموتیو (یکصد سال شعر مدرن ژاپن)

یک سطر از سرود سنجاقک و لوکوموتیو (یکصد سال شعر مدرن ژاپن)

از این قلم بخوانید

به قلم: یکصد سال شعر مدرن ژاپن
100000 ریال