سرود سنجاقک و لوکوموتیو (یکصد سال شعر مدرن ژاپن)
یکصد سال شعر مدرن ژاپن | ترجمهء مریم مهر آذر
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 94نوبت چاپ 1160 صفحه100000 ریال سفارش آنلاین: سرود سنجاقک و لوکوموتیو (یکصد سال شعر مدرن ژاپن)

یک سطر از سرود سنجاقک و لوکوموتیو (یکصد سال شعر مدرن ژاپن)

لطفا نمیر
امپراطور که خودش به جنگ نمیرود
اما انگار به مردم گفته
که خون یکدیگر را بریزند
که مثل جانوران بمیرند
و انگار می خواهد بگوید
مردن افتخاری ست
چون امپراطور عواطف عمیقی دارد
با خودش چه فکری میتواند بکند
آه برادر کوچکم
لطفا در این نبرد نمیر
پاییز گذشته پدر از دنیا رفت
اما مادر هنوز زنده است
در اندوهی عمیق
بچه اش را به خط مقدم خواسته اند
خانه را به تنهایی راه می برد
و می گویند جای امپراطور راحت است
موهایش بیشتر خاکستری ست تا سیاه

از این قلم بخوانید

به قلم: یکصد سال شعر مدرن ژاپن
100000 ریال