خوب نیست
بهاره سالار آبادی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 94نوبت چاپ 156 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از خوب نیست

از این قلم بخوانید

به قلم: بهاره سالار آبادی
70000 ریال