زن را میان این غزلم حبس کرده‌اند
مرضیه اوجی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 94نوبت چاپ 164 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از زن را میان این غزلم حبس کرده‌اند

از این قلم بخوانید

به قلم: مرضیه اوجی
120000 ریال
به قلم: مرضیه اوجی
70000 ریال