سرباز بی‌همدرد خون‌ آلود
حامد یعقوبی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 94نوبت چاپ 164 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از سرباز بی‌همدرد خون‌ آلود

از این قلم بخوانید

به قلم: حامد یعقوبی
70000 ریال