گزیده‌ی غزل غلامرضا طریقی
غلامرضا طریقی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 94نوبت چاپ 2168 صفحه120000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از گزیده‌ی غزل غلامرضا طریقی

از این قلم بخوانید

به قلم: غلامرضا طریقی
120000 ریال
به قلم: غلامرضا طریقی
80000 ریال