زیبایی‌ام هدر می‌رود
مرضیه شهبازی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 93نوبت چاپ 156 صفحه50000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از زیبایی‌ام هدر می‌رود

از این قلم بخوانید

به قلم: مرضیه شهبازی
50000 ریال